Reiki
Niet alle velden zijn correct ingevuld.

Om spanning en stress los te laten
Om het evenwicht te herstellen in lichaam en geest
Om bij te dragen aan de natuurlijke helende kracht van je lichaam
Om geblokkeerde energie vrij te laten
Om de zenuwen te kalmeren
Om te putten uit scheppende krachten
Om je spirituele ontwikkeling te bevorderen
Om eenheid te ervaren in je leven

Wat is Reiki?

Reiki is Japans voor “Universele Levenskracht Energie”.  Het is één van de vele helende energieën beschikbaar voor de mens en al wat leeft. 
Het is een pure, neutrale en natuurlijke energie en is universeel inzetbaar.

Helende energieën werden reeds door verschillende volkeren en culturen - zoals de oude Tibetanen, de Chinezen, de Egyptenaren, de Japanners, de Indianen - gebruikt.
Reiki is een her-introductie tot de oude kunst van natuurlijke healing.
In het verleden waren de ‘mysteriescholen’ toegankelijk voor een exclusieve groep leerlingen. Tegenwoordig is de energie voor iedereen beschikbaar in toegankelijke Reiki-klassen. 
Door die toegankelijkheid kan iedereen leren om hun eigen leven en dat van anderen te helen.

Reiki is geen geloofssysteem of religie. Het onderhoudt geen dogma’s. Het is geen vervangmiddel voor reguliere geneeskunde.

De geschiedenis van Reiki en Dr. Usui (de grondlegger) is te vinden in talrijke boeken over Reiki.

Reiki ervaren

Inhoud - Reiki ervaren

Reiki is energie.
Een Reiki behandelaar of healer die een Reiki-initiatie heeft ontvangen is een kanaal voor Reiki-energie.
Ze stroomt via de handen naar de ontvanger. De healer geeft niet de eigen energie door, maar enkel Reiki.

Reiki gaat een interactie aan met het energieveld (aura) en het lichaam van de ontvanger en geeft precies dat wat nodig is. De healer speelt daarin geen bepalende rol. 

Doorgaans ervaart de ontvanger tijdens de behandeling een prettig gevoel van welbevinden.
Soms komt er een psychisch of emotioneel proces tot stand waarbij oude blokkades en emoties worden losgemaakt en ontladen.  
Reiki leer je best kennen door het zelf een keertje te ervaren. Daarbij is elke behandeling weer anders, vermits Reiki voor je doet wat nodig is. Dat varieert en wisselt zoals het leven.

Er zijn geen contraindicaties voor het ontvangen van Reiki. Net zoals liefde is Reiki veilig, onschadelijk en weldoend voor iedereen. 

Wat kan Reiki voor je doen?

Iedereen leidt zijn eigen leven, of beter … een deel ervan. We hebben een bepaalde invulling gegeven aan onze verwachtingen, onze wensen, onze hoop, maar ook aan allerlei dagelijkse gebeurtenissen. We zijn dit zo gewoon, denken dat het niet anders kan zijn. Maar we ervaren slechts een beperkt deel van ons leven en denken dus maar dat dit alles is.

Wanneer we ons kunnen laten leiden door de kracht van Reiki, veroorzaakt dit een verschuiving in ons bewustzijn.

We kunnen het leven gaan leiden waarvoor we geboren zijn. In dit ‘nieuwe’ leven merken we dat we op een meer heldere en evenwichtige manier kunnen reageren op ons leven, op het leven van de mensen om ons heen en op het leven in het algemeen. We voelen ons ook meer ‘verbonden’ en we beginnen het leven op een spirituele wijze te begrijpen … We worden wakker!

We beginnen als een klein lampje van 10 Watt, maar als we in onze ontwikkeling investeren en wat tijd nemen hiervoor kunnen we een lamp van 100 Watt worden. Ons persoonlijk licht zal steeds helderder gaan schijnen. En hoe meer mensen gaan schijnen, hoe helderder onze planeet wordt!

Reiki 1

Een Reiki 1 initiatie heeft ogenblikkelijk effect. Je ervaart een direct contact met de energie.
Je maakt kennis met je ‘ware zelf’ en met een nieuwe manier van denken en ervaren.
Het is ook de start van een zeer persoonlijk groeiproces.

Telkens je in contact komt met een levend wezen dat behoefte heeft aan de Reiki energie, zal de energie als vanzelf gaan stromen.
Je kan dus vanaf de allereerste dag Reiki geven aan mensen, dieren, planten en zelfs voorwerpen 'activeren' met Reiki energie.

Verdere initiaties versterken de energie. Maar de energie van Reiki 1 is voldoende om bij te dragen tot net die veranderingen waar jij in deze fase van jouw leven aan toe bent.

Een Reiki 1 - initiatie is een zeer belangrijke mijlpaal in jouw spirituele bewustwording.

Reiki 1 - inhoud

Reiki 2

De Reiki - 2 initiatie is in veel opzichten vergelijkbaar met de Reiki 1.  Maar het is een soort upgrade : jouw energiecapaciteit wordt verhoogd.

Je maakt kennis met de diepgaande werking van Reiki healing-symbolen en je leert ze toepassen op anderen.
Je leert ook om behandelingen op afstand uit te voeren op mens en dier (dus aan iemand die niet 'lijfelijk' aanwezig is), maar ook Reiki zenden naar algemene situatis en gebieden.

En je leert om 'in stilte' Reiki te geven bij publieke gelegenheden waar Reiki nodig is maar de omstandigheden het niet toelaten om een openlijke Reiki healing toe te passen. 

Inhoud - Reiki 2

Reiki Meester

Een Reiki Meester heeft een lange weg afgelegd en vele Reiki-ervaringen opgedaan. De Meester weet dat hij/zij in de eerste plaats een dienaar is van de wereld en in het bijzonder van zijn leerlingen. 

De Reiki Meester weet wat het betekent om voor het eerst met Reiki in aanraking te komen. Hij/zij kan antwoord bieden op vragen en alle ervaringen van het healing proces helpen kaderen indien de ontvanger daar nood aan heeft.  
De Reiki Meester kent ook het pad naar het Reiki 1 niveau en kan een beginnende leerling begeleiden op dat pad.
Hij kent ook de noden van een Reiki - healer die een bewustzijnsverruimend pad naar het Reiki 2 niveau bewandelt. 
Tenslotte kan de Meester deze Reiki 2 healer begeleiden naar het Meesterschap zelf.

Het spreekt voor zich dat dit een diepgaand en langdurig traject is dat zich gaandeweg ontvouwt.

foto

Neem gerust contact voor een persoonlijke sessie of meer info.